EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

Zoznam účastníkov

Krajina:
Meno:
1. Badida Miroslav
SjF TU Košice Slovensko
2. Badidová Anna
SjF TU Košice Slovensko
3. Beňo Ľuboš
CMK,s.r.o. Slovensko
4. Bošiaková Šestáková Emília
CMK,s.r.o Slovensko
5. Csicsaiová Réka
STU v Bratislave, Stavebná fakulta Slovensko
6. Dzuro Tibor
Technická univerzita v Košiciach Slovensko
7. Elbl Patrik
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Strojního Inženýrství Česká republika
8. Gryshan Denys
Oddelenie technického rozvoja Slovensko
9. Havlik Tomáš
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Koš Slovensko
10. Horvát Miroslav
Strojnícka fakulta STU v Bratislave Slovensko
11. Chomič Vladimír
ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o. Slovensko
12. Ivanka Vladimír
Slovensko
13. Janek Branislav
CMK,s.r.o. Slovensko
14. Kolláth Ľudovít
Strojnícka fakulta STU v Bratislave Slovensko
15. Kracík Petr
Vysoké učení technické v Brně Česká republika
16. Kreníková Věra
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí Česká republika
17. Križan Peter
Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovensko
18. Matúš Miloš
Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovensko
19. Mikulová Alžbeta
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Slovensko
20. Milčák Pavel
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Česká republika
Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovenská republika, Hotel Panorama Resort****
19. - 21. September 2018