EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

Zoznam účastníkov

Krajina:
Meno:
1. Badida Miroslav
SjF TU Košice Slovensko
2. Badidová Anna
SjF TU Košice Slovensko
3. Beniak Juraj
Strojnícka fakulta STU v Bratislave Slovensko
4. Beňo Ľuboš
CMK,s.r.o. Slovensko
5. Bošiaková Šestáková Emília
CMK,s.r.o Slovensko
6. Csicsaiová Réka
STU v Bratislave, Stavebná fakulta Slovensko
7. Ďurčanský Peter
Žilinská Univerzita Slovensko
8. Dzuro Tibor
Technická univerzita v Košiciach Slovensko
9. Elbl Patrik
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Strojního Inženýrství Česká republika
10. Gryshan Denys
Oddelenie technického rozvoja Slovensko
11. Havel Martin
ENERGY-HUB s.r.o. Česká republika
12. Havlik Tomáš
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Koš Slovensko
13. Holubčík Michal
Žilinská univerzita v Žiline Slovensko
14. Horvát Miroslav
Strojnícka fakulta STU v Bratislave Slovensko
15. Chomič Vladimír
ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o. Slovensko
16. Ivanka Vladimír
Slovensko
17. Janek Branislav
CMK,s.r.o. Slovensko
18. Jindřich Šulc
FŽP UJEP Ústí nad Labem Česká republika
19. Kantová Nikola
Žilinská univerzita v Žiline Slovensko
20. Kolláth Ľudovít
Strojnícka fakulta STU v Bratislave Slovensko
Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovenská republika, Hotel Panorama Resort****
19. - 21. September 2018