EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

Organizačné pokyny-poplatky

Organizačné pokyny - dôležité dátumy

do 3. 9. 2018 zašlite abstrakt prednášky
do 5. 9. 2018 akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie
do 10. 9. 2018 zaslanie prednášky (camera ready)
do 10. 9. 2018 záväzná prihláška
do 14. 9. 2018 platba


Poplatky a termíny

Pre príspevky s účasťou
do 31. 07. 2018                                    300,- EUR
od 01. 08. 2018                                    350,- EUR
V hotovosti                                           380,- EUR
Ďalší príspevok nad rámec 1 príspevku    200,- EUR

Pre príspevky bez účasti                       200,- EUR
Doktorand/ študent                               260,- EUR
Prezentácia firmy                                 500,- EUR

Platby 

Slovenská asociácia strojných inžinierov (SASI)
Nám. Slobody 17,
812 31 Bratislava

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN: SK3809000000000011494886
Variabilný symbol: 20092018
IČO: 30808693
DIČ: 2020814818
BIC: GIBASKBX


Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovenská republika, Hotel Panorama Resort****
19. - 21. September 2018