EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

O konferencii TOP

Vážené dámy, vážení páni,
Európska únia v kontexte obehového hospodárstva a zelenej ekonomiky kladie stále väčší dôraz na efektívne zhodnocovanie odpadov a minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. 

24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP“ už tradične nadvä- zuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je ľahostajná otázka životného prostredia. Zameraním pripravovaného ročníka TOP-2018 je minimalizácia vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov v rámci životného cyklu výrobkov. 

Záštitu nad konferenciou prevzali
minister životného prostredia Slovenskej republiky, László Sólymos
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Robert Redhammer

Zameranie konferencie

 1. Nástroje prevencie pri ochrane životného prostredia
  - legislatíva EU/SR
  - obehová ekonomika
  - recyklujúca spoločnosť 

 2. Zber, triedenie a úprava odpadov 

 3. Recyklácia odpadov
  - triedené odpady (papier, sklo, plasty, organické odpady, kovy, elektrický a elektronický odpad, batérie a akumulátory, opotrebované pneumatiky, odpadové oleje, staré vozidlá)
  - priemyselné odpady (trosky, popoly, stery, kaly, úlety, škvára, a podobne)
  - všeobecné odpady 

 4. Energetické zhodnocovanie odpadov
  - biopalivá (tuhé, kvapalné plynné)
  - pôdohospodársky odpad
  - komunálny odpad 

 5. Zneškodňovanie odpadov
Rokovacie jazyky
slovenský, český, anglický jazyk
Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovenská republika, Hotel Panorama Resort****
19. - 21. September 2018