EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

Zoznam príspevkov

Je možné spaľovať alternatívne tuhé palivá v malých zdrojoch tepla?
Combustion of solid alternative fuels in the small heat sources

Energetické využitie papierenského kalu
Energy utilization of paper sludge

Austenitická chrómová liatina na nástroje pre spracovanie biomasy
Austenitic chromium iron for tools for the processing of biomass

29. GRYSHAN Denys 1, KELBEL Milan 2

Recycling Process and Metal Recovery for Ferroalloy Slag at OFZ, a. s.

30. Vodička Jan1,a, Hanzlová Hana1,b, Musil Luboš1,c
Mezerovitý vláknobeton s betonovým recyklátem vs. jeho využití ve stavební praxi
Mezerovitý vláknobeton s betonovým recyklátem vs. jeho využití ve stavební praxi

Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovenská republika, Hotel Panorama Resort****
19. - 21. September 2018