EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

Zoznam príspevkov


Optimization of sutaration processes for tool steels using carbide-forming elements in systems based on Сr-Ti-V and Сr-Ti-Mn

Zplyňování směsi digestátu s dřevní hmotou v atmosférickém fluidním zplynovači.
The gasification of the mixture of digestate and wood in an atmospheric fluidized gasifier.

18. Šooš Ľubomír
Cesty efektívneho nakladania s použitými nápojovými obalmi
Effective handling of used beverage packages

19. Šimon Pavel, Braciník Peter, Cibira Gabriel
Modelovanie malého Smart Grid-u využívajúceho OZE, akumuláciu a elektromibilitu
Modelling of small Smart Grid with Renewable sources, Accumulation and Electric vehicles

Návrh experimentálneho výskumu opotrebenia lisovacieho piestu pre zhutňovanie drevnej biomasy
Design of experimental research on the wear of pressing piston for the densification of wood biomass

Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovenská republika, Hotel Panorama Resort****
19. - 21. September 2018