EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

Zoznam príspevkov

Vlastnosti českých deponovaných vysokoteplotních popílků
Properties of Czech deposited high temperature fly ash

Analýza vplyvu kalového hospodárstva na životné prostredie pomocou LCA
Environmental impacts analysis of sludge management with the use of LCA

Recyklácia EOP úletov na pilotnom poloprevádzkovom zariadení v rámci Laboratória spracovania priemyselných odpadov
Recycling of EAF dust at the pilot plant within the Laboratory of Processing Industrial Waste

9. Dušan Oráč, Martina Laubertová, Jana Pirošková, Dušan Klein, Ivana Urban Kobialková
Charakterizácia úletov vznikajúcich pri výrobe medi z druhotných surovín
Characterization of dusts from secondary copper production

Vplyv použitia odpadových materiálov na mechanické vlastnosti kompozitov zo slamy a plastov
Effect of waste raw materials usage on the mechanical properties of straw-plastic composites

Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovenská republika, Hotel Panorama Resort****
19. - 21. September 2018