EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

Zoznam príspevkov

1. Richter Miroslav, Šulc Jindřich
Z odpadů úpravny rud k lithiu
Of Wastes Ore-dressing Plant to Lithium

2. Weidlich Tomáš, Lacina Petr
Zneškodňování odpadu s obsahem polychlorovaných aromátů (PCB) hydrodechlorací za běžné teploty a tlaku
Degradation of hazardous waste containing polychlorinated aromatic compounds (PCBs) using hydrodechlorination at room temperature and ambient pressure

3. ŠÍDLOVÁ Martina, MAIXNER Jaroslav, ŠKVÁRA František, KOHOUTKOVÁ Martina
Charakterizace čekých hnědouhelných popílků a jejich hydratovaných produktů pomocí XRD analýzy
Characterization of Czech coal combustion ashes and their hydrated products via XRD


Thermal disposal and partial energy recovery from sewage sludge in a large combustion plants


Recycling process and metal recovery for ferroalloy slag of OFZ, a. s.

Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovenská republika, Hotel Panorama Resort****
19. - 21. September 2018