EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

Organizačné pokyny-poplatky

Organizačné pokyny - dôležité dátumy

do 31. 07. 2017     zaslanie abstraktov
do 31. 07. 2017     zaslanie príspevkov (camera ready)
do 31. 07. 2017     akceptácia záväzných prihlášok


Poplatky a termíny

do 31. 07. 2017     300,- EUR
od 01. 08. 2017     350,- EUR
V hotovosti            380,- EUR

Platby 

Slovenská asociácia strojných inžinierov (SASI)
Nám. Slobody 17,
812 31 Bratislava

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN: SK3809000000000011494886
Variabilný symbol: 20092017
IČO: 30808693
DIČ: 2020814818
BIC: GIBASKBX


Prihlásenie

Email:

Heslo:

Registrácia

Zabudnuté heslo

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovenská republika, Hotel Panorama Resort****
19. - 21. September 2018