EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

List of Participants

Country:
First Name:
1. Badida Miroslav
SjF TU Košice Slovakia
2. Badidová Anna
SjF TU Košice Slovakia
3. Beniak Juraj
Strojnícka fakulta STU v Bratislave Slovakia
4. Beňo Ľuboš
CMK,s.r.o. Slovakia
5. Bošiaková Šestáková Emília
CMK,s.r.o Slovakia
6. Csicsaiová Réka
STU v Bratislave, Stavebná fakulta Slovakia
7. Ďurčanský Peter
Žilinská Univerzita Slovakia
8. Dzuro Tibor
Technická univerzita v Košiciach Slovakia
9. Elbl Patrik
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Strojního Inženýrství Czech Republic
10. Gryshan Denys
Oddelenie technického rozvoja Slovakia
11. Havel Martin
ENERGY-HUB s.r.o. Czech Republic
12. Havlik Tomáš
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Koš Slovakia
13. Holubčík Michal
Žilinská univerzita v Žiline Slovakia
14. Horvát Miroslav
Strojnícka fakulta STU v Bratislave Slovakia
15. Chomič Vladimír
ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o. Slovakia
16. Ivanka Vladimír
Slovakia
17. Janek Branislav
CMK,s.r.o. Slovakia
18. Jindřich Šulc
FŽP UJEP Ústí nad Labem Czech Republic
19. Kantová Nikola
Žilinská univerzita v Žiline Slovakia
20. Kolláth Ľudovít
Strojnícka fakulta STU v Bratislave Slovakia
Login

Email:

Password

Registration

Lost password

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovak republic, Hotel Panorama Resort****
September 19 - 21,  2018