EN language EN        SK language SK
Vybrané vedecké príspevky budú po recenzovaní publikované v časopisoch indexovaných v databáze SCOPUS

Contributions

1. Richter Miroslav, Šulc Jindřich
Z odpadů úpravny rud k lithiu
Of Wastes Ore-dressing Plant to Lithium

Charakterizace čekých hnědouhelných popílků a jejich hydratovaných produktů pomocí XRD analýzy
Characterization of Czech coal combustion ashes and their hydrated products via XRD


Thermal disposal and partial energy recovery from sewage sludge in a large combustion plants


Recycling process and metal recovery for ferroalloy slag of OFZ, a. s.

5. Trošanová Mária, Škultétyová Ivona, Stanko Štefan, Galbová Kristína

Plastics and Reverse Logistics in the Circular Economy

Login

Email:

Password

Registration

Lost password

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, Slovak republic, Hotel Panorama Resort****
September 19 - 21,  2018